เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนน่านปัญญานุกูล

เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก2

ถ่ายรูปทีมงานD-Herb

เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก2

รักเด็กๆเหล่านี้มาก

เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก2

เด็กๆกำลังทานข้าว

เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก2

อยากเป็นส่วนหนึ่งของเด็กๆ

เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก2

ดูแลกันอย่างใกล้ชิด

เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก2

ลงมือเสิร์ฟอาหารเอง